Vraag en antwoord

Onderhoud aan led noodverlichting

Het toepassen van led verlichting heeft vele voordelen. Ten aanzien van de lichtbron kan bijvoorbeeld gesteld worden dat deze veel langer mee gaat dan een conventionele lichtbron. Voor armaturen die weinig hoeven te branden betekend dit dat je er weinig omkijken naar hebt. In geval van noodverlichting ligt dat een beetje anders.

De noodverlichting (NV) dient periodiek op een goed functioneren gecontroleerd te worden en dan met name de autonomie van de noodverlichting. Over het algemeen is een autonomie vereist van 1 uur en of dit gehaald wordt ligt meestal aan de status van de accu of batterij en soms aan de combinatie van lichtbron en accu. Om deze reden testen we de autonomie na nieuwe installatie van de noodverlichting en tijdens het jaarlijkse onderhoud. Het maakt hierbij geen verschil of het om centrale- of decentrale noodverlichting gaat. Overigens kunnen NV systemen ook uitgevoerd worden met een zelftestfunctie; het uitvoeren van de zelftest is afhankelijk van het type. Zo hebben wij oplossingen in het programma die iedere 28 dagen een korte test uitvoeren en ieder halfjaar de standtijd (autonomie) testen. De status is af te lezen aan de hand van de ingebouwde signaalled. De controle moet dan weliswaar nog steeds 'handmatig' gebeuren, maar dat kan dan relatief snel; het is een kwestie van langslopen, naar de signaalled kijken en de status vastleggen. Eenvoudig te combineren met andere rondgangen door het gebouw.

Of de noodverlichting al dan niet verplicht is, zou hierbij geen verschil moeten maken. Immers, je wilt zicht hebben in geval van gevaar.

Verschil tussen centrale en decentrale noodverlichting

Het verschil tussen deze systemen is dat bij decentraal gevoede noodverlichting, de accu of de batterij voor de noodvoeding in de armatuur zelf is geplaatst. Bij centrale noodverlichting staat de noodvoeding ergens centraal opgesteld in het pand.

Welke armaturen moeten permanent branden en onder welke omstandigheden

Vluchtwegaanduiding met pictogrammen, ook wel transparantverlichting genoemd, dienen conform wettelijke voorschriften altijd goed zichtbaar te zijn en moeten ten alle tijden branden tijdens de aanwezigheid van personen.

Eisen ten aanzien van het onderhoud

Jaarlijkse controle en onderhoud van en aan de noodverlichting is verplicht. Dit is vastgelegd in Bouwbesluit 2012 en Arbowet. Vereist is dat de mensen te allen tijde moeten kunnen vluchten. Dit is alleen te realiseren als de noodverlichting functioneert en dus onderhouden wordt. Daarom is in lijn met de inspectierichtlijn ISSO 79 en de NEN-EN 50172 een onderhoudsinterval van 1 jaar aan te houden.

Knipoog NV led noodverlichting - detail aansluitingWat gebeurt er bij het jaarlijkse onderhoud? Bij het jaarlijks onderhoud kijkt men met name naar:

  • Algemene indruk (visuele controle)
  • De functionaliteit;
  • De autonomie van de accu.
Slot overweging

Tot slot adviseren wij om alleen daar noodverlichting toe te passen waar het toegevoegde waarde heeft en wel om de volgende reden:

  • Het laden en op peil houden van de accu's kost energie. Weliswaar niet veel, maar het is wel 24/7
  • Accu's belasten altijd het milieu
  • De kans op storingen neemt toe. Wat er niet in zit kan niet stuk gaan en zal deugdelijk functioneren niet in de weg staan
  • Je hoeft niet periodiek te controleren of het werkt
  • Koop geen nood verlichting waarvan je de accu niet kunt vervangen. Klinkt als een open deur, maar echt, het is te koop
Opslaan
Gebruikersvoorkeuren cookies
Onze website gebruikt cookies (alleen) om een optimale gebruiksvriendelijkheid te garanderen. Afwijzen van de cookies kan de gebruiksvriendelijkheid negatief beinvloeden.
Alles accepteren
Alles afwijzen
Meer info
Analytics
Tools om het gebruik en effectifiteit van onze website te analyseren.
Google Analytics
Geen probleem!
Afwijzen