Vraag en antwoord

Welk lichtniveau moet ik binnen nastreven

Het vereiste verlichting is sterk afhankelijk van de gebruiksfunctie van de ruimte. Het belangrijkste aspect voor het goed zichtbaar maken van de werktaak is het lichtniveau, ook wel aangeduid met verlichtingssterkte of lux-waarde. Om enig inzicht te verkrijgen in het visuele comfort van de verschillende praktijkverlichtingssterkten zijn hieronder drie klassen van standaardverlichtingssterkten weergegeven met hun toepassing.

Lichtniveau Type Toepassing
20 - 200 lux Oriëntatieverlichting Verlichting in ruimten, die niet of slechts kortdurend als werkruimte worden gebruikt en waar de visuele taak niet kritisch is
200 - 750 lux Normale werkverlichting Verlichting in ruimten die geregeld als werkruimte worden gebruikt. De meeste visuele taken kunnen worden verricht in dit gebied van verlichtingssterkten, waarbij de prestatie slechts in geringe mate wordt beïnvloed door de verlichtingssterkte. Let op: Combinaties van kleine details en zwakke contrasten kunnen vooral ten behoeve van ouderen ertoe leiden dat een hoog verlichtingsniveau binnen deze klasse moet worden gekozen.
750 - 5.000 lux Speciale verlichting Voor speciale situaties kan deze lokaal soms gewenst zijn

Wanneer er weinig licht op het werkvlak valt, moeten de ogen zich veel meer inspannen, waardoor (oog)vermoeidheid en/of hoofdpijn kan ontstaan. Bij te weinig licht vraagt de taak extra inspanning, worden er meer fouten gemaakt en zijn mensen minder productief. De gewenste ondergrens van de gemiddelde praktijkverlichtingssterkte is afhankelijk van het uit te voeren werk. Daarom wordt in de richtlijnen (onder andere NEN 12464-1) voor verschillende typen werkzaamheden een aparte eis gesteld aan de ondergrens van de gemiddelde praktijkverlichtingssterkte op een taakvlak. Hieronder wordt er een aantal genoemd uit de richtlijn:

Gebouw Functie Richtlijn
Kantoren Archief 200 lux
  Bureau 500 lux
  Vergaderruimte 500 lux
  Receptie / balie 300 lux
Scholen Klaslokaal 300 lux
  Collegezaal 500 lux
Laboratorium Algemeen 500 lux
  Kleur beoordeling 1.000 lux
Industrie Divers Afhankelijk van taak
Gezondheid Onderzoekskamer 1.000 lux
  Kleurbeoordeling tanden 5.000 lux
Algemeen Gangen 100 lux
  Trappen 150 lux
  Wachtkamers 200 lux

Vanzelfsprekend moet iedere situatie separaat beoordeeld worden en spelen de wensen van de gebruiker ook een rol. Zeker ook op het gebied van de toe te passen lichtkleur.

Opslaan
Gebruikersvoorkeuren cookies
Onze website gebruikt cookies (alleen) om een optimale gebruiksvriendelijkheid te garanderen. Afwijzen van de cookies kan de gebruiksvriendelijkheid negatief beinvloeden.
Alles accepteren
Alles afwijzen
Meer info
Analytics
Tools om het gebruik en effectifiteit van onze website te analyseren.
Google Analytics
Geen probleem!
Afwijzen