Vraag en antwoord

Wat is MVO en wat heb ik er aan

MVO PrestatieladderBij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.

MVO verwijst naar de verantwoordelijkheid van bedrijven om niet alleen winst te maken, maar ook rekening te houden met de impact van hun activiteiten op de maatschappij en het milieu. Het gaat om het vinden van een balans tussen economische, sociale en ecologische belangen.

Een MVO-strategie houdt in dat een bedrijf bewust nadenkt over de gevolgen van zijn beslissingen en acties op verschillende belanghebbenden, zoals medewerkers, klanten, leveranciers, lokale gemeenschappen en het milieu. Het streven is om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving, terwijl er tegelijkertijd winst wordt gemaakt.

MVO is de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw. Uitgangspunten zijn hierbij:

  • MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied;
  • MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie;
  • MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

Voordelen van MVO voor bedrijven

Bedrijven die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen serieus nemen, plukken daar vaak de vruchten van. Enkele voordelen die MVO kan bieden:

  • Verbeterde reputatie: Door te laten zien dat je als bedrijf verantwoordelijkheid neemt voor de maatschappij en het milieu, kun je je reputatie versterken. Consumenten geven vaak de voorkeur aan bedrijven die duurzaam en ethisch verantwoord handelen. Een goede reputatie kan leiden tot loyaliteit van klanten en positieve mond-tot-mondreclame.
  • Aantrekken en behouden van talent: Mensen willen graag werken voor bedrijven die een positieve impact hebben. Het implementeren van MVO-praktijken kan helpen bij het aantrekken en behouden van getalenteerde medewerkers. Dit kan leiden tot hogere productiviteit, innovatie en betrokkenheid binnen het bedrijf.
  • Kostenbesparing: MVO kan ook kostenbesparingen opleveren. Door bijvoorbeeld energie-efficiënte maatregelen te nemen, afval te verminderen of duurzame materialen te gebruiken, kun je de operationele kosten verlagen. Bovendien kunnen bepaalde MVO-initiatieven in aanmerking komen voor subsidies of belastingvoordelen.
  • Wat heb ik als individu aan MVO?

Wat heb ik als individu aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemersschap?

MVO beperkt zich niet alleen tot bedrijven. Ook als individu kun je profiteren van:

  • Bewuste consumptie: Door te kiezen voor producten en diensten van bedrijven die MVO hoog in het vaandel hebben staan, kun je als consument bijdragen aan een duurzamere wereld. Let bijvoorbeeld op keurmerken die aangeven dat een product is geproduceerd met respect voor mens en milieu.
  • Positieve impact: Als individu kun je ook een positieve impact hebben door bewuste keuzes te maken. Denk aan het verminderen van je energieverbruik, recyclen, vrijwilligerswerk doen of doneren aan goede doelen. Door je steentje bij te dragen, draag je bij aan een betere samenleving.
  • Bewustwording vergroten: MVO gaat niet alleen over handelen, maar ook over bewustwording. Door jezelf te informeren over de impact van bepaalde industrieën of producten, kun je bewustere keuzes maken. Dit kan leiden tot een grotere waardering voor duurzaamheid en een verlangen om bij te dragen aan positieve verandering.

Aanvullend leesvoer is te vinden op de website van MVO Nederland. LEDlicht Nederland heeft zich vanaf het begin aangesloten bij PactMVO Hengelo; sterker nog, de basis voor de oprichting en filosofie van ons bedrijf is hier mede tot stand gekomen. Helaas bestaat het PactMVO Hengelo heden ten dage niet meer.

Opslaan
Gebruikersvoorkeuren cookies
Onze website gebruikt cookies (alleen) om een optimale gebruiksvriendelijkheid te garanderen. Afwijzen van de cookies kan de gebruiksvriendelijkheid negatief beinvloeden.
Alles accepteren
Alles afwijzen
Meer info
Analytics
Tools om het gebruik en effectifiteit van onze website te analyseren.
Google Analytics
Geen probleem!
Afwijzen