Vraag en antwoord

Kunnen de solar lichtmasten ook met een windmolen geleverd worden?

Een veelgestelde vraag: 'kan de SunnyMoon solar lichtmast optioneel voorzien worden van een windmolen?'. Op zich een goede vraag; de combinatie zonne- en windenergie is een hele goede. Met name in ons wisselvallige maar bijna altijd winderige klimaat. Maar toch bieden wij die oplossing niet. Reden hiervoor is dat een kleine windmolen een relatief lage opbrengst heeft tegen relatief hoge kosten.

Kleine wind turbine op grote hoogteWindmolens: size matters

Uit diverse testen blijkt dat je beter niet aan een kleine windmolen kunt beginnen. Windmolens voor de openbare verlichting zijn gewoon te klein om efficiënt te zijn. Een grote wentelwiek is vele malen efficiënter. Dat blijkt al uit een test van 12 kleine windmolens in Zeeland die begon in 2008. De testresultaten van de meeste van deze molens zijn abominabel maar de twee die er gunstig uitspringen hebben de grootste rotordiameter.

Bij een test van 26 molens in Groot-Brittannië in 2007/2009 was de gemiddelde jaaropbrengst per windmolen 78 kWh. Dat is 2% van het jaarlijks verbruik van een Nederlands gezin. Je zou dus 50 molens moeten aanschaffen om in je energiebehoefte te voorzien. Er was ook vaak sprake van storingen (en twee windmolens verloren een wiek)

Een klein molentje een lichtmast levert meestal te weinig energie om rendabel te kunnen zijn. Bij een grotere windmolen neemt het rotoroppervlakte, en daarmee het vermogen, exponentieel toe. Een molen met wieken van 1 meter heeft een rotoroppervlakte van 3,14 m2. Bij 2 meter is dat al 12,56 m2 en bij 4 meter 50,24 m2. Elke verdubbeling van de wieklengte is een verviervoudiging van de oppervlakte. Uit de resultaten van de Zeeland-test blijkt dat na 15 jaar productie een kWh bij een grote windmolen met een rotor van 18 meter 3 cent heeft gekost. De beste kleine windmolen zit tegen de 50 cent. Grote windmolens zijn ook hoger en net als bij bomen vangen ook hoge windmolens veel wind. In verhouding met de opbrengst hebben grote windmolens minder interne weerstand.

Rekening houdend met de testresultaten en de benodigde investeringen, heeft LEDlicht Nederland doen besluiten vooralsnog niet de optie te bieden om haar SunnyMoon lichtmasten te voorzien van een windmolen.

Bronnen: Document Energieke wegen Rijkswaterstaat, Milieu Centraal, Dossier LTO Nederland en PraktischDuurzaam

Opslaan
Gebruikersvoorkeuren cookies
Onze website gebruikt cookies (alleen) om een optimale gebruiksvriendelijkheid te garanderen. Afwijzen van de cookies kan de gebruiksvriendelijkheid negatief beinvloeden.
Alles accepteren
Alles afwijzen
Meer info
Analytics
Tools om het gebruik en effectifiteit van onze website te analyseren.
Google Analytics
Geen probleem!
Afwijzen