Vraag en antwoord

Is energie besparen voldoende om mijn bijdrage aan het milieu te leveren

CO2 uitstootEen gesloten vraag en dus een kort antwoord: nee.

Een zo laag mogelijk energie verbruik is een goed begin, maar als we vervolgens ook nog gaan kijken hoe bijvoorbeeld de elektriciteit word opgewekt die we van onze leverancier kopen, dan kunnen we een extra stap maken.

'Groene' elektriciteit

De bronnen gaan allereerst nooit op: wind, zonlicht en warmte diep onder de aardkorst, zijn er altijd. Energie uit biomassa maakt gebruik van organische materialen zoals groente- fruit- en tuinafval, hout en palmolie. Het kost wat tijd om die weer te telen of produceren, maar in principe groeien die 'bronnen' in relatief korte tijd weer aan.

De vorming van de fossiele brandstoffen in hoeveelheden zoals die we nu gebruiken, kost miljoenen jaren. Daarom heten ze in de praktijk eindige bronnen: als ze op raken, kunnen we niet wachten op de vorming van nieuwe olie, aardgas of steenkool.

Minder CO2

Ander voordeel is dat bij de productie van duurzame energie minder CO2 vrijkomt. Het omzetten van zonlicht in elektriciteit, of het opwarmen van water met warmte uit de aardkorst, levert helemaal geen CO2 op. Wel is voor de productie van zonnecellen en andere duurzame energievoorzieningen zoals windmolens of warmtepompen, energie nodig uit fossiele brandstoffen. Daarom draagt ook duurzame energie een (klein beetje) bij aan klimaatverandering.

In de tabel staat de hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij de productie van 1 kWh elektriciteit door verschillende energiebronnen. Als uit een bron ook andere broeikasgassen dan CO2 vrijkomen, zijn deze omgerekend naar hun equivalent in CO2 om de vergelijking helder te houden. Olie staat er niet bij; dat wordt niet of nauwelijks gebruikt voor elektriciteitsproductie.

Energiebron CO2 uitstoot
Wind 9 - 25 gram / kWh
Water 8 - 33 gram / kWh
Zon (PV-systeem) 50 - 60 gram / kWh
Kernenergie 4 - 100 gram / kWh
Biomassa 0 - 540 gram / kWh
Gas 350 - 450 gram / kWh
Kolen 850 - 1000 gram / kWh

Onzekerheden

Cijfers van kolen en gas zijn onbetwist. De andere cijfers zijn veranderlijk. Er zijn namelijk nog veel onzekerheden over de uitstoot bij duurzame en kernenergie, en (technische) ontwikkelingen gaan snel. Vast staat wel dat de uitstoot van broeikasgassen bij duurzame energiebronnen aanzienlijk lager is dan bij fossiele brandstoffen. Voor biomassa is geen preciezer cijfer te geven, omdat er zoveel verschillende vormen van energiewinning uit biomassa bestaan.

Advies

Let er bij de keuze van uw energie leverancier op, welke bronnen men gebruikt voor de opwekking van elektriciteit. De meeste leveranciers bieden overigens een mix van bronnen aan (zie bijvoorbeeld dit overzicht).

Opslaan
Gebruikersvoorkeuren cookies
Onze website gebruikt cookies (alleen) om een optimale gebruiksvriendelijkheid te garanderen. Afwijzen van de cookies kan de gebruiksvriendelijkheid negatief beinvloeden.
Alles accepteren
Alles afwijzen
Meer info
Analytics
Tools om het gebruik en effectifiteit van onze website te analyseren.
Google Analytics
Geen probleem!
Afwijzen