Vraag en antwoord

BREEAM & led verlichting

BREEAM NL - logoBREEAM-NL is een instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. BREEAM-NL is een afgeleide van het internationale BREEAM en wordt beheerd en ontwikkeld door de Dutch Green Building Council (DGBC).

Waar komt BREEAM vandaan?

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. De Dutch Green Building Council heeft met hulp van marktpartijen deze richtlijn geschikt gemaakt voor de Nederlandse markt. Daarom is ook NL toegevoegd aan het keurmerk. Daarmee is de Dutch Green Building Council een National Scheme Operator. Naast Nederland hebben ook Noorwegen, Spanje, Groot-Brittannië, Duitsland, Zweden en Oostenrijk het BREEAM keurmerk geschikt gemaakt voor de eigen wet- en regelgeving.

Verschillende BREEAM keurmerken

Er bestaan vier verschillende BREEAM keurmerken. Klik op onderstaande logo's om de segmenten nader te bekijken.

BREEAM NL - Gebiedsontwikkeling BREEAM NL - in use BREEAM NL - Nieuwbouw en renovatie BREEAM NL - Sloop en demontage

Beoordeling

Gebouwen worden beoordeeld in de ontwikkel- en opleverfasen op basis van onderwerpen, gegroepeerd in de categorieën Management, Gezondheid en Comfort, Energie, Transport, Water, Materialen, Afval, Landgebruik en Ecologie en Vervuiling

Elke categorie en elk onderwerp (genaamd ‘credit’) zijn in de beoordelingsrichtlijn in detail uitgewerkt. Voor elke credit zijn duurzaamheidsdoelstellingen gedefinieerd en criteria waaraan moet worden voldaan. Als aan de criteria is voldaan kunnen punten worden toegekend.

Categorieën die betrekking kunnen hebben op de (led)verlichting

HEA 5 - Kunstverlichting binnen- en buiten

Doel van de credit: Verzekeren dat bij de kunstverlichting zowel binnen als op het buitenterrein van het gebouw voldoende verlichtingsniveaus worden toegepast en wordt voldaan aan andere kwaliteiten van een goede verlichting, waardoor een hoge mate van visueel comfort en visuele prestatie wordt bereikt.

Criteria-eisen:

  • De waarden voor de 'praktijkverlichtingssterkte' (Em in lux), respectievelijk de 'kleurweergave-index' (CRI(Ra)) van de binnen het gebouw toegepaste verlichting en de waarde voor de beperking van de 'verblindingshinder' (UGRL - Unified Glare Rating) van de binnen het gebouw toegepaste armaturen voldoen per onderscheiden gebouwfunctie en ruimtefunctie aan de gestelde minimumeisen uit Tabel 1 en worden vastgesteld conform NEN-EN 12464 Licht en verlichting – Werkplekverlichting – Deel 1: Werkplekken binnen respectievelijk NEN3087 Ergonomie - Visuele ergonomie in relatie tot verlichting - Principes en toepassingen.
  • De 'maximale luminantie verhoudingen' van de 'taakvlakken' ten opzichte van de directe omgeving resp. ten opzichte van de periferie dienen binnen alle ruimten voor alle in Tabel 1 genoemde gebouwfuncties, maximaal 10:3:1 te bedragen en vastgesteld te worden conform NEN3087 Ergonomie - Visuele ergonomie in relatie tot verlichting - Principes en toepassingen.
  • De waarden voor respectievelijk de 'gemiddelde verlichtingssterkte' (Em in lux), de 'gelijkmatigheid voor de verlichtingssterkte' (Uo), de 'verblindingsbeperking' (GRL) en de 'kleurwaarde-index' (Ra) van de op het 'buitenterrein van het gebouw' toegepaste verlichting worden vastgesteld aan hand van resp. voldoen aan de hieraan gestelde minimumeisen uit NEN-EN 12464 Licht en verlichting – Werkplekverlichting – Deel 2: Werkplekken buiten.

HEA 6 - Lichtregeling

Doel van de credit: Verzekeren dat de gebouwgebruikers op eenvoudige en toegankelijke wijze de verlichting kunnen regelen binnen elke relevante ruimte binnen een gebouw.

Criteria-eisen:

  • De lichtregeling van verkeersruimten is apart gezoneerd maar niet noodzakelijkerwijs door gebruikers toegankelijk en eenvoudig te bedienen.
  • De lichtregeling in alle ruimtes met de onderstaande gebruiksfuncties is gezoneerd en voor de gebruiker toegankelijk en eenvoudig te bedienen:

            - Kantoren (individuele kantoorruimten)
            - In een kantoorgebied (binnen een kantoortuin of grotere kantoorruimte) zones met niet meer dan 4 werkplekken
            - Verkeersruimten
            - Werkplekken die vlak bij een atrium of ramen liggen vormen een aparte zone met een eigen lichtregeling
            - In bibliotheekruimten zijn de boekstellingen, leeshoeken en de balie separaat gezoneerd
            - Vergaderruimten
            - Kantine, restaurant, café faciliteiten

ENE 1 - Energie Efficiëntie

Doel van de credit: Het stimuleren dat gebouwen worden ontworpen met een zo laag mogelijk aan het operationele energieverbruik gerelateerde CO2 -emissie.

Dit punt betreft het totaal energieverbruik van het gebouw, dus de algehele verlichting van het gebouw.

ENE 4 - Energiezuinige buitenverlichting

Doel van de credit: Het stimuleren van energiebesparing en CO2-reductie door de toepassing van energiezuinige buitenverlichting. De buitenverlichting is energiezuinig uitgevoerd door toepassing van een verlichtingstechniek, waarvan de ‘specifieke lichtstroom’ niet lager mag zijn dan 65 lumen/Watt en waarbij ‘het specifieke, geïnstalleerde lichtvermogen’ niet meer bedraagt dan:

- 5 Watt/m² voor parkeerplaatsen, de ontsluitingswegen daarvan en andere paden en lanen op het terrein
- 10 Watt/m² voor de toegangspunten en betaalpunten van parkeerplaatsen
- 2 Watt/m² voor (fietsen)stallingen
- 1 Watt/m² voor overige terreinverlichting op industrie- en bedrijventerreinen

Harmonisatie

BREEAM-NL is niet het enige duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen dat in Nederland gebruikt wordt. We kennen bijvoorbeeld ook het Energielabel, de EPC-norm, GreenCalc (inmiddels gestopt), GPR-Gebouw, Eco-Quantum en LEED. De DGBC streeft naar harmonisatie met de andere systemen. Het energielabel en de EPG zijn wettelijk verplicht en inmiddels volledig geïntegreerd in BREEAM-NL.

Opslaan
Gebruikersvoorkeuren cookies
Onze website gebruikt cookies (alleen) om een optimale gebruiksvriendelijkheid te garanderen. Afwijzen van de cookies kan de gebruiksvriendelijkheid negatief beinvloeden.
Alles accepteren
Alles afwijzen
Meer info
Analytics
Tools om het gebruik en effectifiteit van onze website te analyseren.
Google Analytics
Geen probleem!
Afwijzen