Lidmaatschappen en ondersteuning

Wecycle

Logo WecycleWecycle organiseert de inzameling en recycling van elektrische apparaten en energiezuinige verlichting (e-waste). Wecycle wil zoveel mogelijk e-waste inzamelen en werkt hiervoor samen met gemeenten, kringloopbedrijven, de detailhandel, het onderwijs, clubs & verenigingen en consumenten. Wecycle zorgt in opdracht van producenten en importeurs voor verantwoorde inzameling, garandeert recycling met een hoog milieurendement en rapporteert hierover aan de overheid.

De producenten en importeurs zoals LEDlicht Nederland hebben een wettelijke verantwoordelijkheid om afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige verlichting verantwoord te laten inzamelen en recyclen. Wecycle is hiervoor de uitvoeringsorganisatie. Met een compact team organiseert Wecycle op een effectieve en efficiënte manier de landelijke inzameling van e-waste en laat dit hoogwaardig recyclen. Namens de producenten en importeurs verzorgt Wecycle tevens de monitoring en rapportage aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Wecycle is een handelsnaam van de Stichting Open en ISO-gecertificeerd.

Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) geeft namens alle producenten van elektrische apparaten in Nederland invulling aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor e-waste

De afgelopen jaren is al een enorme sprong gemaakt met de inzameling van e-waste. Deze is fors gestegen en de kwaliteit van recycling is verbeterd. Toch is de wettelijke inzameldoelstelling van 65% niet gehaald. We bundelen krachten met onze inzamel-, sorteer- en recyclepartners en vele anderen en werken samen aan de inzameldoelstelling en circulariteit van de e-wastesector.

Inzamelen

Er is nog een forse inspanning nodig om tot een nog hogere inzameling te komen. Alleen zo winnen we zo veel mogelijk grondstoffen terug en besparen we zo veel mogelijk CO2. Kort gezegd: we maken recyclen smart en bereikbaar met een netwerk van 13.000 inzamelpunten.

Recyclen

De afgelopen jaren zijn we erin geslaagd de inzameling en de kwaliteit van de recycling van e-waste fors omhoog te brengen. Het is nu tijd voor de volgende stap. Banen, kansen en een route naar nieuwe grondstoffen zijn hierbij kernwoorden.

Voorlichtingen

Onder de naam Wecycle voeren we campagnes om de inzameling en recycling van e-waste te stimuleren. Dit doen we door het vergroten van kennis van de Nederlanders en het versterken van “recycle” zelfvertrouwen.

Rapporteren

Om de gestelde doelstellingen te bereiken is massa nodig: zowel qua inzet als qua financiering. Wij streven er naar dat alle producenten van elektrische apparaten voldoen aan hun wettelijke verplichting en aansluiten bij Stichting OPEN. Zo kunnen wij financieel en operationeel uitvoering geven.

Opslaan
Gebruikersvoorkeuren cookies
Onze website gebruikt cookies (alleen) om een optimale gebruiksvriendelijkheid te garanderen. Afwijzen van de cookies kan de gebruiksvriendelijkheid negatief beinvloeden.
Alles accepteren
Alles afwijzen
Meer info
Analytics
Tools om het gebruik en effectifiteit van onze website te analyseren.
Google Analytics
Geen probleem!
Afwijzen