Lidmaatschappen en ondersteuning

Stichting Pioneering

Logo Stichting PioneeringStichting Pioneering staat voor vernieuwing van technologie en ondernemerschap. De bouw is economisch gezien een belangrijke sector voor Twente. Een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking is direct of indirect werkzaam in de bouw. De marktpositie van de Twentse bouw wordt door veel factoren beïnvloed. Klimaatveranderingen vragen om bewuster gebruik van grondstoffen en het aanboren van schone energiebronnen. Deze tijd vraagt dan ook om slagvaardigheid en adequaat ondernemerschap. Stichting Pioneering stimuleert vernieuwend ondernemerschap in de bouw door innovatie in proces, product, technologie en door markt te creëren. Pioneering verbindt partijen en bevordert samenwerken en vernieuwen. Pioneering is hèt platform van kennis delen en ontwikkelen voor alle partijen in de Twentse bouwketen, zodat nieuwe methodieken leiden tot een sterke marktpositie van de Twentse bouwsector.

Kortom: “Twente: de Innovatieve Bouwregio van Nederland”

Pioneering levert een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken door het programma Vernieuwend ondernemen in de bouw uit te voeren. Doelstellingen:

  • Het versterken van de economische kracht van de bouwgerichte ondernemingen in Twente;
  • De innovatiebevordering van de Twentse bouw zodat deze zich kenmerkt als vernieuwend, vooruitstrevend en dynamisch;
  • Het veiligstellen en bevorderen van de werkgelegenheid in de Twentse bouw (gerelateerde) sector;

Pioneering wil haar doelstelling bereiken door het bevorderen van de onderlinge samenwerking van bouwgerichte ondernemingen in zowel Twente alsook de aangrenzende regio's, samenwerking met kennisinstellingen en lokale en regionale overheden.

Bekijk het overzicht van de deelnemende bedrijven

Visie

Stichting Pioneering schept, ondersteunt en jaagt initiatieven aan die leiden tot vernieuwend ondernemerschap in de bouw. Vernieuwend op het gebied van technologieën, producten, processen en markten. Met Pioneering bereikt de bouwsector een koploperspositie op het vlak van ondernemerschap, vernieuwing en innovatie. Zowel in Twente als in de omliggende regio's.

Opslaan
Gebruikersvoorkeuren cookies
Onze website gebruikt cookies (alleen) om een optimale gebruiksvriendelijkheid te garanderen. Afwijzen van de cookies kan de gebruiksvriendelijkheid negatief beinvloeden.
Alles accepteren
Alles afwijzen
Meer info
Analytics
Tools om het gebruik en effectifiteit van onze website te analyseren.
Google Analytics
Geen probleem!
Afwijzen