Nieuws van LEDlicht Nederland

Aangesloten bij Pact MVO Hengelo

Logo_PactMVO_HengeloPactMVO Hengelo

Op initiatief van de gemeente Hengelo is in 2007, in het kader van het gemeentelijk project Sociale Economie, het Pact Maatschappelijk Verantwoord Ondernemend Hengelo gelanceerd.

Waar staan de deelnemers voor?

Onze overtuiging: de kwaliteit van de lokale samenleving wordt beïnvloed door het samenspel van bedrijven, maatschappelijke organisaties, media, burgers en overheid. Als deelnemer aan Pact MVO Hengelo vinden wij het van belang de gezamenlijke invloed actief en positief in te zetten, ten gunste van die samenleving.

Vanuit Pact MVO Hengelo zetten alle deelnemende organisaties zich in een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de lokale samenleving en sociaal rendement en duurzaamheid te realiseren. En of dat nou een grote of kleine bijdrage is; het feit dát er een bijdrage wordt geleverd, daar gaat het om.

LEDlicht Nederland en PactMVO

Wij staan als LEDlicht Nederland uiteraard niet los van de samenleving, maar maken daar onderdeel vanuit. Daarom is maatschappelijk verantwoord ondernemen een heel natuurlijk iets voor ons. Daarom is één van de vanuit Pact MVO Hengelo gedefinieerde doelstellingen: maatschappelijk verantwoord ondernemen als strategisch onderdeel van de eigen bedrijfsvoering, dus vanzelfsprekend en logisch in hoe wij denken en doen.

Ons bedrijf is mede ontstaan door de contacten die zijn gelegd vanuit PactMVO. Het Pact faciliteert uitstekend en daarom is het een vanzelfsprekendheid dat LEDlicht Nederland actief betrokken is bij PactMVO en haar initiatieven.

Meer informatie is te vinden op de site van PactMVO.

Opslaan
Gebruikersvoorkeuren cookies
Onze website gebruikt cookies (alleen) om een optimale gebruiksvriendelijkheid te garanderen. Afwijzen van de cookies kan de gebruiksvriendelijkheid negatief beinvloeden.
Alles accepteren
Alles afwijzen
Meer info
Analytics
Tools om het gebruik en effectifiteit van onze website te analyseren.
Google Analytics
Geen probleem!
Afwijzen