Ledtechniek in de media

Stimuleringsregeling Duurzame Energie

Logo RijksoverheidDe nieuwe Stimuleringsregeling voor Duurzame Energie gaat 1 juli 2011 van start. Voor de regeling is dit jaar 1,5 miljard euro beschikbaar, schrijft minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Verhagen in een brief aan de Tweede Kamer. De extra duurzame energie die daardoor kan worden opgewekt, staat gelijk aan het stroomverbruik van 400 duizend huishoudens.

"Olie, gas en kolen raken ooit op," aldus minister Verhagen. "Daarom stimuleren we het opwekken van duurzame energie. Dat doen we op een manier die per bijgelegde euro ook zoveel mogelijk duurzame energie oplevert."

Openstelling in stappen

De Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) is gericht op bedrijven, niet op particulieren. De regeling wordt stapsgewijs opengesteld. Voor elke vorm van duurzame energie geldt een maximumbijdrage per opgewekte kilowattuur. Bij elke volgende stap wordt deze bijdrage verhoogd. De actuele elektriciteitsprijs wordt steeds van de bijdrage afgetrokken.

Zo kunnen de goedkoopste vormen van duurzame energie het eerst profiteren van de regeling. Als het jaarlijkse budget is opgebruikt, wordt geen subsidie meer toegekend.

Innovatie

Bedrijven die innovatieve projecten willen uitvoeren met relatief dure vormen van energie, zoals getijde-energie, grote zonne-installaties, elektriciteit uit geothermie en wind op zee krijgen toegang tot de vrije categorie. Projecten in deze categorie kunnen aanspraak maken op een hogere maximumbijdrage per kilowattuur (kWh).

Op deze manier stimuleert minister Verhagen de ontwikkeling van duurzame energietechnologie├źn die vanwege de hoge kostprijs nog niet geschikt zijn voor toepassing op grote schaal.

Realistische projecten

De haalbaarheid van de projecten weegt bij de nieuwe regeling mee. Om in aanmerking te komen voor subsidies moeten aanvragers over de benodigde vergunningen beschikken, een goede inschatting hebben gemaakt van de kosten, en de financiering hebben geregeld.

Minister Verhagen wil de stimuleringsregeling betalen uit een opslag op de energierekening van huishoudens van gemiddeld 8 Euro per jaar in 2013 tot 25 Euro per jaar in 2015.

De Nederlandse overheid streeft ernaar dat in 2020 14 procent van de energiebehoefte op een duurzame manier geproduceerd wordt.

Bronnen: a&b, ministerie ELENI
Verdere informatie: Kamerbrief over de openstelling van de regeling SDE+ (2011)
Opslaan
Gebruikersvoorkeuren cookies
Onze website gebruikt cookies (alleen) om een optimale gebruiksvriendelijkheid te garanderen. Afwijzen van de cookies kan de gebruiksvriendelijkheid negatief beinvloeden.
Alles accepteren
Alles afwijzen
Meer info
Analytics
Tools om het gebruik en effectifiteit van onze website te analyseren.
Google Analytics
Geen probleem!
Afwijzen