Ledtechniek in de media

Landelijke subsidieregeling energiemaatregelen sportclubs

Logo RijksoverheidSportverenigingen die maatregelen nemen om hun energieverbruik te verminderen en aangesloten zijn bij NOC*NSF kunnen volgend jaar rekenen op een subsidie van 30% van de totale investering.

Als de vereniging eerst een energieadvies laat maken wordt de subsidie met € 500 verhoogd. De subsidie is beschikbaar voor investeringen die hoger uitvallen dan € 3.000 met een subsidieplafond van € 125.000 per jaar.

Dat staat in de nieuwe subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties die op 1 september jongstleden is gepubliceerd. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ook wordt het mogelijk voor verenigingen om bij de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling te krijgen voor een lening waarmee zij de investering kunnen doen.

Led verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers

Deze regeling heeft als doel energiebesparende maatregelen en duurzame energie te stimuleren bij sportaccommodaties. Voor de gemiddelde sportvereniging is de energierekening zo’n 10 tot 20% van de begroting. Hier is vaak een forse winst te behalen door de juiste energie besparende maatregelen te treffen. De aanvragers kunnen daarom subsidie aanvragen voor tal van maatregelen zoals led verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers. Maatregelen die in aanmerking kunnen komen voor subsidie staan op de maatregellijst. Deze bevat een opsomming van maatregelen op het gebied van verlichting, verwarming en ventilatie, water, bouwkundige maatregelen en duurzame energieopwekking.

Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 4 januari 2016 09.00 uur.

Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bron: Rijksoverheid.nl

Opslaan
Gebruikersvoorkeuren cookies
Onze website gebruikt cookies (alleen) om een optimale gebruiksvriendelijkheid te garanderen. Afwijzen van de cookies kan de gebruiksvriendelijkheid negatief beinvloeden.
Alles accepteren
Alles afwijzen
Meer info
Analytics
Tools om het gebruik en effectifiteit van onze website te analyseren.
Google Analytics
Geen probleem!
Afwijzen