Led in de media

Aan led verlichting en het gebruik daarvan wordt veelvuldig aandacht besteed in de media. Op deze pagina's is een selectie te vinden van de meest opvallende berichten.

Losser bekijkt mogelijkheden energiebesparing

Logo Gemeente LosserPERSBERICHT

Losser, 15 mei 2012

LED-verlichting aan Bredenhorst

De gemeente Losser hecht waarde aan het verminderen van CO2-uitstoot én aan het scheppen van werkgelegenheid van de maatschappelijk zwakkeren in de samenleving. De combinatie van deze twee doelstellingen heeft geleid tot een bijzonder proefproject: LED-lampen die door WAjongeren in Losserse lantaarnpalen gemonteerd worden.

Binnenkort zullen de lantaarnpalen aan de Bredenhorst in Losser door het Twentse bedrijf LEDlicht Nederland van LED-units voorzien worden. Dit bedrijf maakt voor de assemblage van het gros van haar producten gebruik van de sociale werkplaats. Voor de montage worden jongeren met een beperking ingezet. Voor de Bredenhorst is gekozen omdat het een afgesloten straatje is dat dicht bij de nieuwe fase van de Saller ligt. Daardoor kan de gemeente de lichtopbrengst van de verschillende lampen goed met elkaar vergelijken. Aan de Bredenhorst worden geen nieuwe armaturen geplaatst. In de bestaande lantaarnpalen worden alleen nieuwe lampen en bijbehorende elektronika aangebracht. Op deze wijze wordt niet alleen aanzienlijk bespaard op de exploitatiekosten en CO2-uitstoot, maar hoeft er ook niet geïnvesteerd te worden in nieuwe armaturen. Het oude materiaal wordt vanzelfsprekend gerecycled. En daarmee wordt het milieu dus op twee manieren ontzien.

Lees meer...

Zuinige ledlichten in lantaarnpalen

Logo Gemeente HengeloIn TC Tubantia verscheen op 24 december onderstaande artikel. Op zich geen wereldnieuws, maar we zijn razend trots op het feit dat we in onze eigen stad Hengelo ook mogen bijdragen aan een beter milieu en aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vooral als het gaat om onze strategische partners van Allerzorg Werkt! en de SWB groep.

Zuinige ledlichten in lantaarnpalen

Ruim veertig lantaarnpalen aan de Grundellaan en de Breukersweg zijn gisteren voorzien van nieuwe, zuinige ledverlichting. Volgens Jan Wassink van het Hengelose LEDlicht Nederland is dit nieuw in Hengelo.

Zijn bedrijf gaat ook de nieuwe wijk Medaillon van deze verlichting voorzien. Hij werkt daarbij samen met de Hengelose vestiging van re-integratiebedrijf AllerZorg Werkt!, dat enkele medewerkers levert.

De bedrijven werken vaker samen en hebben daartoe een joint venture opgericht. Zo installeerden ze ledverlichting bij Eaton, Thales Nederland en bij Saxion Hogescholen in Enschede.

Facilitair managers en verlichting

Logo AgentschapNLIn het najaar van 2010 werd een pilot op het gebied van verlichting binnen de utiliteitsbouw door Agentschap NL ingezet met facilitair managers van diverse organisaties (genaamd Taskforce Verlichting) om inzicht te krijgen in de succes- en faalfactoren bij de overstap naar energiezuinige verlichting.

Uit de pilot blijkt onder meer dat het enorme besparingspotentieel op het gebied van verlichting in de utiliteitsbouw beter kan worden benut door enerzijds projectmatig naar verlichting te kijken en anderzijds niet te lang in de voorbereiding te blijven hangen.

De resultaten zijn vastgelegd in een document.

Bron: agentschapnl

Stimuleringsregeling Duurzame Energie

Logo RijksoverheidDe nieuwe Stimuleringsregeling voor Duurzame Energie gaat 1 juli 2011 van start. Voor de regeling is dit jaar 1,5 miljard euro beschikbaar, schrijft minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Verhagen in een brief aan de Tweede Kamer. De extra duurzame energie die daardoor kan worden opgewekt, staat gelijk aan het stroomverbruik van 400 duizend huishoudens.

"Olie, gas en kolen raken ooit op," aldus minister Verhagen. "Daarom stimuleren we het opwekken van duurzame energie. Dat doen we op een manier die per bijgelegde euro ook zoveel mogelijk duurzame energie oplevert."

Openstelling in stappen

De Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) is gericht op bedrijven, niet op particulieren. De regeling wordt stapsgewijs opengesteld. Voor elke vorm van duurzame energie geldt een maximumbijdrage per opgewekte kilowattuur. Bij elke volgende stap wordt deze bijdrage verhoogd. De actuele elektriciteitsprijs wordt steeds van de bijdrage afgetrokken.

Zo kunnen de goedkoopste vormen van duurzame energie het eerst profiteren van de regeling. Als het jaarlijkse budget is opgebruikt, wordt geen subsidie meer toegekend.

Innovatie

Bedrijven die innovatieve projecten willen uitvoeren met relatief dure vormen van energie, zoals getijde-energie, grote zonne-installaties, elektriciteit uit geothermie en wind op zee krijgen toegang tot de vrije categorie. Projecten in deze categorie kunnen aanspraak maken op een hogere maximumbijdrage per kilowattuur.

Lees meer...

Aandeel zuinige verlichting neemt toe

Logo_Agentschap_NLHet gebruik van energiebesparende verlichting is in Nederland in opmars. Dat blijkt uit de rapportage van de Taskforce Verlichting over de eerste helft van 2010, die onlangs verschenen is.

In een gemiddeld huishouden is het aantal spaar- en ledlampen gestegen naar 8 (bijna 25%), waar dit in 2006 nog 3 was. 43% van de kantoren gebruikt inmiddels aanwezigheidsdetectie, tegen 18% in 2006. In ziekenhuizen bezit 49% daglicht-afhankelijke regelingen, tegen 33% in 2004. 30% van de kantoren past energiebesparende TL toe. En ruim driehonderd gemeenten en alle twaalf provincies werken aan het energiezuiniger maken van de openbare verlichting. De gemeente Tilburg wil hiermee bijvoorbeeld 30% energie besparen.

De Taskforce Verlichting ontwikkelt allerlei activiteiten om het gebruik van energiezuinige verlichting te stimuleren. Samen met belangrijke winkelketens in Nederland - zoals Gamma, Albert Heijn en HEMA - is een voorlichtingscampagne over zuinige verlichting gestart, die dit najaar een vervolg krijgt. Met brancheorganisatie UNETO-VNI is een pilot gestart, gericht op het vermarkten van duurzame verlichting door installatiebedrijven. Ook is een scan ontwikkeld, waarmee een bedrijf kan zien hoeveel het bespaart met energiezuinige verlichting (zie agentschap NL).

Lees meer...

Kwaliteitslabel led verlichting

Kwaliteitslabel voor led-lampen

Led-lichtbronnen bieden voor de handel nieuwe mogelijkheden in de verlichtingsmarkt voor de vervanging van inefficiënte lichtbronnen. Dit creëert een markt van hoge verwachtingen en gretige aanbieders. Een nieuwe markt, waar het kaf nog niet van het koren gescheiden en moeilijk te scheiden is.

Wat_is_kwaliteit

Traditionele voorlichting vanuit leveranciers en derden aan consumenten over de prestaties van led-lampen is nu weinig effectief. De claims over led-lampen ten opzichte van andere lampen zijn moeilijk te begrijpen, lastig te verifiëren en worden soms bewust onjuist gesimplificeerd. De kans is daardoor reëel dat consumenten een afkeer krijgen van led-lampen die bij nader inzien niet aan de verwachtingen voldoen. Dit zou het imago van led-lampen en daarmee de markt danig kunnen schaden en daarmee kunnen de duurzaamheiddoelstellingen worden ondermijnd.

Haalbaarheid

Lees meer...

Led verlichting openbare weg scoort goed

Led_verlichting_openbare_wegLed-verlichting op de openbare weg scoort goed bij weggebruikers. Dat blijkt uit een proefproject in de provincie Overijssel. Op drie verschillende provinciale wegen in Overijssel zijn vier soorten LED-toepassingen geïnstalleerd. Het doel van de provincie is om de uitstoot van CO2 te reduceren en het aandeel duurzame energie te vergroten.

Op de wegen N337, N347 en N341 zijn LED-installaties aangebracht in de periode van juli tot en met oktober 2008. De conventionele openbare verlichting met natriumlampen werd vervangen door LED-installaties en er werden op bepaalde locaties LED-lichtbronnen in het wegdek en op rotondes aangebracht. Daarna werden de automobilisten ondervraagd over hun ervaringen met de LED-verlichting. Het vervangen van de natriumlichtbronnen (goudgeel licht) door LED-lichtbronnen met een lichtgroene kleur is door 70% als prettig beoordeeld. 13% vindt het onprettig.

 

Lees meer...

Nieuwe technieken op Energielijst 2010

SenterNovem_logoDe bedrijfsmiddelen die voor EIA in aanmerking komen in 2010, zijn nu bekend. Wanneer u investeert in energiebesparing en duurzame energie kunt u daarmee in 2010 weer rekenen op een fiscaal voordeel wanneer u Energie-investeringsaftrek (EIA) aanvraagt.

Meer geld voor bedrijven die in 2010 in energiebesparing investeren

Bedrijven die in 2010 investeren in energiebesparing kunnen via de Energie-investeringsaftrek (EIA) in totaal € 150 miljoen fiscaal terug krijgen. Het EIA-budget is daarmee € 5 miljoen hoger dan in 2009. Hiervoor kunnen bedrijven voor 1,4 miljard investeren. Met de EIA krijgt een ondernemer gemiddeld zo'n 11 procent van het investeringsbedrag terug van de fiscus.

De Energielijst van de EIA is per 1 januari 2010 weer vernieuwd. Voor ondernemers die investeren in energiezuinige technieken betekent dit weer nieuwe mogelijkheden om van het belastingvoordeel met de EIA te profiteren. Er staan dertien nieuwe technieken op deze lijst. De Energielijst 2010 is op 28 december 2009 gepubliceerd in de Staatscourant.

Bedrijfsgebouwen

In 2010 is het voor ondernemers aantrekkelijk in energiebesparing in hun bedrijfsgebouwen te investeren. Zo komen bijvoorbeeld diverse installaties voor verlichting in aanmerking. Ook klimaatbesparingssystemen en warmte-terugwinningsinstallaties staan op de Energielijst. In 2010 blijft het mogelijk om voor bedrijfsgebouwen waarvan het energielabel met minimaal twee stappen is verbeterd, EIA aan te vragen. Dit zelfde geldt ook voor eigenaren van huurwoningen, zoals woningcorporaties en commerciële verhuurders.

Lees meer...

Led zet opmars voort in 2010

Light-emitting diodes (led's) zullen volgens experts in 2010 meer plekken verlichten dan ooit, omdat de technologie verbetert, bedrijven met betere producten voor lagere prijzen komen en kopers steeds meer bereid zijn deze efficiënte lichtbron te gebruiken.

De markt voor led's zal in 2010 groeien naar $6 miljard van $4,9 miljard in 2009, volgens analiste Vrinda Bhandarkar van Strategies Unlimited. Slechts een gedeelte van die markt bestaat uit algemene verlichting, zoals straat- of kamerverlichting. Maar volgens Kevin Dowling, vice-president bij Philips Solid-State Lighting Solutions, zal dat het snelst groeiende deel van de led markt blijven. led-verlichting heeft in de afgelopen jaren een enorme verbetering in efficiency doorgemaakt en kan nu voor veel applicaties de meest energie efficiënte lichtoptie bieden.

Technici bij fabrikanten van ledjes zoals Cree Inc., Osram GmbH, Nichia Corp. en Koninklijke Philips Electronics hebben al een aantal van de opstartproblemen, zoals matige kleurkwaliteit voor wit licht, opgelost.

Deze bedrijven bevinden zich in een strijd om de goedkoopste, scherpste, meest efficiënte led chips met de beste kwaliteit te produceren. Die trend zal continueren in 2010, zegt Mark McClear, Cree's directeur bedrijfsontwikkeling.

Lees meer...

Led wel degelijk milieuvriendelijk

Osram_onderzoek_led_lamp_eficientieLed-lampen zijn over hun hele levensduur wel degelijk milieuvriendelijker dan gloeilampen. Dat blijkt uit een levenscyclus analyse van Osram. Dat led lichtbronnen een lager verbruik hebben dan gloeilampen, en bovendien langer meegaan, is algemeen geweten. Maar zijn ze dat wel over hun hele levenscyclus? Dat wil zeggen de hoeveelheid energie en grondstoffen die de lamp verbruikt bij productie, gebruik en afvalverwerking.

Osram zette de effecten op het milieu van de led lamp, in het bijzonder de Parathom Classic 40 8W E27, uit tegenover de spaarlamp (compacte fluorescentielamp) en de gloeilamp. Om de resultaten goed te vergelijken werd een levensduur van 25000 uur als referentie gekozen. Hiervoor zijn 25 gloeilampen (Osram Classic 40W) met een levensduur van 25.000 uur nodig; of 2,5 spaarlampen (Osram Duluxstar 8W) met een levensduur van 1.000 uur.

Net als bij spaarlampen gebruiken led lampen 98% van hun energie om licht te genereren. Minder dan 2% wordt gebruikt voor productie. De productie van een led-lamp is dus niet zo energie-intensief als vaak werd gedacht.

Lees meer...

Led's go dark rond Aquadelta

Philips_Residium_FortimoBruinisse - LED's go dark bij Aquadelta. Zo heet het project van de gemeente Schouwen-Duiveland om voor de jaarwisseling de openbare verlichting op de wegen rond Aquadelta, bij Bruinisse, aan te passen. Medewerkers van Delta vervangen daar in totaal 48 armaturen door dimbare LED-verlichting van het type Residium Fortimo.

Dit gebeurt in het kader van de beleidsmodule Licht en Duisternis van de gemeente. Het vervangen van de bestaande lantaarnpalen (met kwiklampen), die nog uit de jaren zestig dateren, door dimbare ledverlichting betekent een aanzienlijke energiebesparing van 90 naar 24 watt per armatuur.

Met deze nieuwe armaturen is er ook minder verstrooiing van het licht. De nieuwe verlichting biedt via speciale software ook de mogelijkheid om de verlichting in de late avonduren en nacht maximaal acht uur te dimmen naar 50%. Op deze manier keert de duisternis bij Aqua Delta terug, maar wordt de situatie voor de weggebruiker duidelijker herkenbaar door een betere kleurherkenning.

Lees meer...