Led in de media

Aan led verlichting en het gebruik daarvan wordt veelvuldig aandacht besteed in de media. Op deze pagina's is een selectie te vinden van de meest opvallende berichten.

Zuinige ledlichten in lantaarnpalen

Logo Gemeente HengeloIn TC Tubantia verscheen op 24 december onderstaande artikel. Op zich geen wereldnieuws, maar we zijn razend trots op het feit dat we in onze eigen stad Hengelo ook mogen bijdragen aan een beter milieu en aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vooral als het gaat om onze strategische partners van Allerzorg Werkt! en de SWB groep.

Zuinige ledlichten in lantaarnpalen

Ruim veertig lantaarnpalen aan de Grundellaan en de Breukersweg zijn gisteren voorzien van nieuwe, zuinige ledverlichting. Volgens Jan Wassink van het Hengelose LEDlicht Nederland is dit nieuw in Hengelo.

Zijn bedrijf gaat ook de nieuwe wijk Medaillon van deze verlichting voorzien. Hij werkt daarbij samen met de Hengelose vestiging van re-integratiebedrijf AllerZorg Werkt!, dat enkele medewerkers levert.

De bedrijven werken vaker samen en hebben daartoe een joint venture opgericht. Zo installeerden ze ledverlichting bij Eaton, Thales Nederland en bij Saxion Hogescholen in Enschede.

 

Stimuleringsregeling Duurzame Energie

Logo RijksoverheidDe nieuwe Stimuleringsregeling voor Duurzame Energie gaat 1 juli 2011 van start. Voor de regeling is dit jaar 1,5 miljard euro beschikbaar, schrijft minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Verhagen in een brief aan de Tweede Kamer. De extra duurzame energie die daardoor kan worden opgewekt, staat gelijk aan het stroomverbruik van 400 duizend huishoudens.

"Olie, gas en kolen raken ooit op," aldus minister Verhagen. "Daarom stimuleren we het opwekken van duurzame energie. Dat doen we op een manier die per bijgelegde euro ook zoveel mogelijk duurzame energie oplevert."

Openstelling in stappen

De Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) is gericht op bedrijven, niet op particulieren. De regeling wordt stapsgewijs opengesteld. Voor elke vorm van duurzame energie geldt een maximumbijdrage per opgewekte kilowattuur. Bij elke volgende stap wordt deze bijdrage verhoogd. De actuele elektriciteitsprijs wordt steeds van de bijdrage afgetrokken.

Zo kunnen de goedkoopste vormen van duurzame energie het eerst profiteren van de regeling. Als het jaarlijkse budget is opgebruikt, wordt geen subsidie meer toegekend.

Innovatie

Bedrijven die innovatieve projecten willen uitvoeren met relatief dure vormen van energie, zoals getijde-energie, grote zonne-installaties, elektriciteit uit geothermie en wind op zee krijgen toegang tot de vrije categorie. Projecten in deze categorie kunnen aanspraak maken op een hogere maximumbijdrage per kilowattuur.

Lees meer...

 

Kwaliteitslabel led verlichting

Kwaliteitslabel voor led-lampen

Led-lichtbronnen bieden voor de handel nieuwe mogelijkheden in de verlichtingsmarkt voor de vervanging van inefficiënte lichtbronnen. Dit creëert een markt van hoge verwachtingen en gretige aanbieders. Een nieuwe markt, waar het kaf nog niet van het koren gescheiden en moeilijk te scheiden is.

Wat_is_kwaliteit

Traditionele voorlichting vanuit leveranciers en derden aan consumenten over de prestaties van led-lampen is nu weinig effectief. De claims over led-lampen ten opzichte van andere lampen zijn moeilijk te begrijpen, lastig te verifiëren en worden soms bewust onjuist gesimplificeerd. De kans is daardoor reëel dat consumenten een afkeer krijgen van led-lampen die bij nader inzien niet aan de verwachtingen voldoen. Dit zou het imago van led-lampen en daarmee de markt danig kunnen schaden en daarmee kunnen de duurzaamheiddoelstellingen worden ondermijnd.

Haalbaarheid

Lees meer...

 

Nieuwe technieken op Energielijst 2010

SenterNovem_logoDe bedrijfsmiddelen die voor EIA in aanmerking komen in 2010, zijn nu bekend. Wanneer u investeert in energiebesparing en duurzame energie kunt u daarmee in 2010 weer rekenen op een fiscaal voordeel wanneer u Energie-investeringsaftrek (EIA) aanvraagt.

Meer geld voor bedrijven die in 2010 in energiebesparing investeren

Bedrijven die in 2010 investeren in energiebesparing kunnen via de Energie-investeringsaftrek (EIA) in totaal € 150 miljoen fiscaal terug krijgen. Het EIA-budget is daarmee € 5 miljoen hoger dan in 2009. Hiervoor kunnen bedrijven voor 1,4 miljard investeren. Met de EIA krijgt een ondernemer gemiddeld zo'n 11 procent van het investeringsbedrag terug van de fiscus.

De Energielijst van de EIA is per 1 januari 2010 weer vernieuwd. Voor ondernemers die investeren in energiezuinige technieken betekent dit weer nieuwe mogelijkheden om van het belastingvoordeel met de EIA te profiteren. Er staan dertien nieuwe technieken op deze lijst. De Energielijst 2010 is op 28 december 2009 gepubliceerd in de Staatscourant.

Bedrijfsgebouwen

In 2010 is het voor ondernemers aantrekkelijk in energiebesparing in hun bedrijfsgebouwen te investeren. Zo komen bijvoorbeeld diverse installaties voor verlichting in aanmerking. Ook klimaatbesparingssystemen en warmte-terugwinningsinstallaties staan op de Energielijst. In 2010 blijft het mogelijk om voor bedrijfsgebouwen waarvan het energielabel met minimaal twee stappen is verbeterd, EIA aan te vragen. Dit zelfde geldt ook voor eigenaren van huurwoningen, zoals woningcorporaties en commerciële verhuurders.

Lees meer...

 

Facilitair managers en verlichting

Logo AgentschapNLIn het najaar van 2010 werd een pilot op het gebied van verlichting binnen de utiliteitsbouw door Agentschap NL ingezet met facilitair managers van diverse organisaties (genaamd Taskforce Verlichting) om inzicht te krijgen in de succes- en faalfactoren bij de overstap naar energiezuinige verlichting.

Uit de pilot blijkt onder meer dat het enorme besparingspotentieel op het gebied van verlichting in de utiliteitsbouw beter kan worden benut door enerzijds projectmatig naar verlichting te kijken en anderzijds niet te lang in de voorbereiding te blijven hangen.

De resultaten zijn vastgelegd in een document.

Bron: agentschapnl

 

Aandeel zuinige verlichting neemt toe

Logo_Agentschap_NLHet gebruik van energiebesparende verlichting is in Nederland in opmars. Dat blijkt uit de rapportage van de Taskforce Verlichting over de eerste helft van 2010, die onlangs verschenen is.

In een gemiddeld huishouden is het aantal spaar- en ledlampen gestegen naar 8 (bijna 25%), waar dit in 2006 nog 3 was. 43% van de kantoren gebruikt inmiddels aanwezigheidsdetectie, tegen 18% in 2006. In ziekenhuizen bezit 49% daglicht-afhankelijke regelingen, tegen 33% in 2004. 30% van de kantoren past energiebesparende TL toe. En ruim driehonderd gemeenten en alle twaalf provincies werken aan het energiezuiniger maken van de openbare verlichting. De gemeente Tilburg wil hiermee bijvoorbeeld 30% energie besparen.

De Taskforce Verlichting ontwikkelt allerlei activiteiten om het gebruik van energiezuinige verlichting te stimuleren. Samen met belangrijke winkelketens in Nederland - zoals Gamma, Albert Heijn en HEMA - is een voorlichtingscampagne over zuinige verlichting gestart, die dit najaar een vervolg krijgt. Met brancheorganisatie UNETO-VNI is een pilot gestart, gericht op het vermarkten van duurzame verlichting door installatiebedrijven. Ook is een scan ontwikkeld, waarmee een bedrijf kan zien hoeveel het bespaart met energiezuinige verlichting (zie agentschap NL).

Lees meer...

 

Led verlichting openbare weg scoort goed

Led_verlichting_openbare_wegLed-verlichting op de openbare weg scoort goed bij weggebruikers. Dat blijkt uit een proefproject in de provincie Overijssel. Op drie verschillende provinciale wegen in Overijssel zijn vier soorten LED-toepassingen geïnstalleerd. Het doel van de provincie is om de uitstoot van CO2 te reduceren en het aandeel duurzame energie te vergroten.

Op de wegen N337, N347 en N341 zijn LED-installaties aangebracht in de periode van juli tot en met oktober 2008. De conventionele openbare verlichting met natriumlampen werd vervangen door LED-installaties en er werden op bepaalde locaties LED-lichtbronnen in het wegdek en op rotondes aangebracht. Daarna werden de automobilisten ondervraagd over hun ervaringen met de LED-verlichting. Het vervangen van de natriumlichtbronnen (goudgeel licht) door LED-lichtbronnen met een lichtgroene kleur is door 70% als prettig beoordeeld. 13% vindt het onprettig.

 

Lees meer...

 

Led wel degelijk milieuvriendelijk

Osram_onderzoek_led_lamp_eficientieLed-lampen zijn over hun hele levensduur wel degelijk milieuvriendelijker dan gloeilampen. Dat blijkt uit een levenscyclus analyse van Osram. Dat led lichtbronnen een lager verbruik hebben dan gloeilampen, en bovendien langer meegaan, is algemeen geweten. Maar zijn ze dat wel over hun hele levenscyclus? Dat wil zeggen de hoeveelheid energie en grondstoffen die de lamp verbruikt bij productie, gebruik en afvalverwerking.

Osram zette de effecten op het milieu van de led lamp, in het bijzonder de Parathom Classic 40 8W E27, uit tegenover de spaarlamp (compacte fluorescentielamp) en de gloeilamp. Om de resultaten goed te vergelijken werd een levensduur van 25000 uur als referentie gekozen. Hiervoor zijn 25 gloeilampen (Osram Classic 40W) met een levensduur van 25.000 uur nodig; of 2,5 spaarlampen (Osram Duluxstar 8W) met een levensduur van 1.000 uur.

Net als bij spaarlampen gebruiken led lampen 98% van hun energie om licht te genereren. Minder dan 2% wordt gebruikt voor productie. De productie van een led-lamp is dus niet zo energie-intensief als vaak werd gedacht.

Lees meer...